English
TANITIM | ETKİNLİKLER | FESTİVALLER | SERGİ & FUAR | SİNEMA | TİYATRO | KONSER | GÖSTERİLER | HABERLER
 
 
22.02.2018 Perşembe  
 
  ANA SAYFA  | SPONSORLAR  | ARŞİV  | ETKİNLİK MERKEZLERİ  | LİNKLER  | İLETİŞİM   
 
 

Ekle Çıkar  
 

 
Sanatı Öğreniyorum Yetişkinler Eğitimi <<< Geri Dön  
 

Sanatı Öğreniyorum - Yetişkin Eğitimleri seminer serisinin üçüncü dönemi başlıyor!

Sanat Tarihçisi / Sanat Eleştirmeni Ebru Nalan Sülün yönetiminde on hafta boyunca sürecek olan "Sanatı Öğreniyorum" eğitimi "Herkes İçin Çağdaş Sanat", "Herkes İçin Avrupa Sanatı", "Herkes İçin Türkiye'de Modern Sanat" olmak üzere üç ayrı alanda yürütülecek. 


Antalya Kültür Sanat’ta başlayacak olan “Sanatı Öğreniyorum” eğitimleri, “herkes için” altbaşlığı ile temel sanat kavramlarını, sanat akımlarını, sanat eserlerini herkesin anlayabilmesi için gerekli temel eğitimi vermeyi amaçlıyor.  

"Herkes İçin Çağdaş Sanat", "Herkes İçin Avrupa Sanatı", "Herkes İçin Türkiye'de Modern Sanat" olmak üzere üç ayrı alanda verilecek olan ve haftada 2 saat olmak üzere toplam 10 hafta sürecek. Programın sonunda katılım sertifikası verilecek.

Herkes İçin Türkiye'de Modern Sanat

21 Ekim 2017'den itibaren 10 Hafta boyunca Her Cumartesi: 10:00 - 12:00

Türkiye’de 19.yüzyılın sonu batılılaşma dönemi ile başlayan sanatın 20.yüzyıldaki gelişimini incelemeyi hedefler. Program dahilinde; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi, Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) ve 1950 sonrasında gelişen Türkiye sanatı sosyo-kültürel boyutları ile incelenir. Programın ilk yarısında; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950)’nde gelişen sanat eserleri dönem etkileşimleri ile analiz edilir. Programın ikinci yarısında ise; 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi, sanatçılar, sanat eserleri, sanat kurumları incelenir.

Program kapsamında; son iki ders kapsamında İstanbul Bienali, çağdaş sanat fuarları, Türkiye’de galericilik, sanat koleksiyonerliği sanat yönetimi bağlamında incelenir ve analiz edilir.Herkes İçin Avrupa Sanatı


21 Ekim 2017'den itibaren 10 Hafta boyunca Her Cumartesi: 13:30 - 15:30

Program kapsamında; Avrupa Sanatı’nda Rönesans/ Maniyerizm/ Barok ve Rokoko dönemleri incelenir. Program süresince; Avrupa sanatının Rönesans ile başlayan gelişim sürecinde yaşadığı dönüşümler, sanatçı hikayeleri, sanat eserleri mercek altına alınır. 

Programda; ressamların hayat hikayeleri, yapıtları, yaşadıkları dönemin ülkeler üzerinden karşılaştırılması yapılarak analiz edilecektir. Başyapıtların hikayeleri, üretildikleri dönem içerisindeki önemleri, anlam çözümlemeleri ile öğretilecektir. Herkes için Çağdaş Sanat


21 Ekim 2017'den itibaren 10 Hafta boyunca Her Cumartesi: 16:00 - 18:00

Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde; sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir.


Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. Yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek tartışılacaktır.

www.antalyakultursanat.org.tr
 


 

 
 
COPYRIGHTS 2008 ANTALYA FESTIVALS Antalya Tanıtım Vakfına Aittir. (Tüm Hakları Saklıdır - All Rights Reserved)  
www.antalyafestivals.org internet sitesinde yer alan her türlü etkinlik veya aktivite için bilgiler, bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi veya kuruluşlardan temin edilmiş olup, ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu etkinlik veya aktivitelerde oluşan gecikme ve iptallerde ATAV sorumlu değildir.
Antalya Kadın Müzesi